คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Online Survey : กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

Online Survey : กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

20-03-2020

การหันมาใช้ Online Survey นั้นทำให้ผู้สร้างแบบสำรวจประหยัดเวลา และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการมากขึ้น แต่การได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้สร้างแบบสำรวจจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจออนไลน์ให้ชัดเจนที่สุดก่อนจะสร้างแบบสำรวจออนไลน์

แม้ว่า Online Survey จะง่ายกว่าการสำรวจแบบเดิม แต่ก็ต้องนำกระบวนการบางอย่างมาปรับใช้ในแบบสำรวจออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสำรวจคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสำรวจ ถ้าหากเป้าหมายคลุมเครือจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คลุมเครือด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งสุดท้ายของทุกการสำรวจคือ ผลลัพธ์หรือข้อมูลที่สามารถทำให้การตัดสินใจภายในธุรกิจนั้นง่ายมากขึ้น 

 

วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ในแบบสำรวจออนไลน์ให้ชัดเจนที่สุด

 

  • เป้าหมายของการสำรวจนี้คืออะไร?

  • คุณหวังว่าจะได้อะไรจากแบบสำรวจนี้

  • คุณจะใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมอย่างไร

  • การตัดสินใจแบบใดที่คุณหวังว่าจะส่งผลกระทบกับผลลัพธ์ของแบบสำรวจนี้ (สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมเพื่อทำการตัดสินใจในภายหลัง)

การสำรวจที่ดี จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับหัวข้อที่ธุรกิจต้องการทราบ อาทิเช่น บริษัทเครื่องสำอางต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาดในปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีอายุ เพศ ความต้องการของตลาด หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกซื้อ เป็นต้น

 

การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้สร้างแบบสำรวจกำหนดอะไรได้บ้าง

  • เข้าใจและรับรู้ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุประเด็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

  • ทราบความต้องการที่เฉพาะเจาะจง โดยให้ลูกค้าจัดอันดับความสำคัญ 1-5

ดังนั้นการวางแผนล่วงหน้า จะช่วยให้แน่ใจว่าแบบสำรวจที่ทำอยู่นั้นถูกต้อง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ

 

ในปัจจุบันบริษัทในเครือของ ARG ได้ขยายสู่ Digital Transformation เป็นผู้ให้บริการด้านการสำรวจออนไลน์ โดยมีเครื่องมือสำรวจออนไลน์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ธุรกิจและนักการตลาดต้องการ อาทิเช่น Tosgun เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Social Listening สำหรับรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ด้วยการเข้าไปค้นหาข้อมูล เพื่อดูว่าผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์มีการพูดถึงองค์กรของเราอย่างไรบ้าง ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Online Survey หรือ Social Listening ล้วนทำให้ธุรกิจได้รับข้อมูลที่สดใหม่ และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back