คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ประโยคภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 2

ประโยคภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 2

26-10-2016

   วันนี้ทาง ARGROUP จะขอนำเสนอประโยคภาษาจีนที่ไว้สำหรับติดต่อธุรกิจกับคนจีน ซึ่งประโยคที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยคสนทนาอย่างง่ายเน้นให้ ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยในวันนี้จะขอเสนอประโยคที่ต่อจากตอนที่ 1 โดยใครยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 สามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.ar.co.th/kp/th/55 ครับ
ในตอนที่ 2 นี้จะขอเสนอประโยคที่เกี่ยวข้องกับสีและขนาดครับ

1.请问 有 什么 颜色 呢?

Qǐngwèn yǒu shé me yánsè ne?

ฉิ่งเวิ่น โย่ว เซิ่น เมอ เยี๋ยนเซ่อ เนอ?

ขออภัยครับ/คะ มีสีอะไรบ้างครับ/คะ?
 

คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสี

1.黑色 

Hēisè

เฮยเซ่อ

สีดำ

-------

2.白色

Báisè

ป๋ายเซ่อ

สีขาว

-------

3.红色

Hóngsè

ห๋งเซ่อ

สีแดง

-------

4.绿色

ลู่เซ่อ

Lǜsè

สีเขียว

-------

5.蓝色

Lán sè

หล๋านเซ่อ

สีน้ำเงิน

-------

6.黄色

Huángsè

หวงเซ่อ

สีเหลือง

-------

7.橙色

เฉิ๋งเซ่อ

Chéngsè

สีส้ม

-------

2.有 哪些 规格 呢?
Yǒu nǎxiē guīgé ní?
โย๋ว หน่าเซี่ยะ กุ้ยเก๋อ เนอ?
ขออภัยครับ/คะ มีขนาดเท่าไหร่บ้างครับ/คะ?

บทความนี้เป็นตอนที่ 2 นะครับบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการข้อมูลธุรกิจ

จากทาง AR GROUP

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย

บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ

business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management

 
​-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back