คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Trend Digital Marketing 2020 : 3 แนวโน้มการตลาดในปี 2020

Trend Digital Marketing 2020 : 3 แนวโน้มการตลาดในปี 2020

08-01-2020

       ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักการตลาดต่างติดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีในสื่อดิจิทัล เพื่อนำไปปรับตัวและปรับใช้กับการตลาดในปี 2020 แต่ถึงอย่างนั้นก็มีทางเลือกมากเกินไปที่นักการตลาดจะเลือกใช้ได้กับบริษัทของตนเอง

       ดังนั้นในบทความนี้เราจะยก 3 Digital Marketing ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปี 2020 จากการสำรวจและการพูดถึงต่าง ๆ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับนวัตกรรมในช่องทางการตลาดดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม

 

Conversational marketing

       ในปีที่ผ่านมาหลายคนอาจเคยได้ยิน “Conversational marketing” มากันอยู่บ้าง ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือการตลาดที่เน้นการสนทนา แต่เป็นการสนทนาที่ไม่ใช่การพูดคุยธรรมดา แต่เป็นการสนทนาที่นักการตลาดจะทำความเข้าใจกับลูกค้าแบบเชิงลึกไม่ใช่การสนทนาเพื่อถามว่าเพศอะไร อายุเท่าไหร่ หรืออาชีพอะไร

       ซึ่งการสนทนารูปแบบนี้แต่ก่อนอาจใช้คน แต่ในยุคดิจิทัลนี้เราสนทนากับลูกค้าพร้อมปัญญาประดิษฐ์ที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่หลายคนไม่คาดว่าจะกลายมาเป็นกระแสหลักภายใน 2-5 ปีข้างหน้า ดังนั้นสิ่งที่นักพิจารณาคือการระบุตัวตน, การทำการตลาดแบบเรียลไทม์และการตลาดผ่านการสนทนา

Lifecycle marketing

       ในปัจจุบันบทบาทของดิจิทัล คือการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าแบบครบวงจร และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ถูกมองให้เป็นตัวขับเคลื่อนในการเพิ่มรายได้จากลูกค้าที่มีอยู่ แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าช่องทางเหล่านี้ไม่ใช่ช่องทางที่ได้รับความนิยมเหมือนเดิม แต่ก็ยังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายให้เห็นอยู่บ้าง

       Lifecycle marketing แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ Reach, Act, Convert และ Engage แต่ละขั้นตอนมีความแตกต่างกันอยู่นิดเดียว อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจว่าจะใช้วิธีใด เพราะบางเครื่องมืออาจเหมาะสมกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งก็ได้ การใช้ Lifecycle marketing จะทำให้เรารู้ว่า Customer Journey ของลูกค้ามีอะไรบ้าง

 

Insights-driven marketing

       การปรับปรุงด้านการตลาดด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจจำนวนมาก และเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องการมากที่สุด เราต้องนำข้อมูลมาขับเคลื่อนการตลาด เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปทุกวัน จากเดิมที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เดิมทุกวัน อยู่ ๆ วันหนึ่งก็ไม่ซื้อเหมือนเดิม เราต้องหาข้อมูลแล้วว่าเพราะอะไรลูกค้าถึงไม่ซื้อเหมือนเดิม จะได้รู้ว่าเราต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

       ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ เปิดตัวแบบฟอร์มสำรวจกับผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จะทำให้เข้าใจความต้องการของผู้โภคลึกซึ้งมากขึ้น เช่น บริษัทจะเรียนรู้ว่าใครบริโภค วิธีการและเวลาที่พวกเขาซื้อ เป็นต้น

 

       นี่เป็นเพียง 3 ในหลายวิธีของการทำการตลาด โดยรวมแล้ว Digital Marketing ยังคงเป็นการที่นักการตลาดต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ได้เสียก่อน โดยใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น

    

 

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back