คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Analytic และ Analytic แตกต่างกันอย่างไร

Analytic และ Analytic แตกต่างกันอย่างไร

04-10-2019

       Analysis คือการวิเคราะห์ ส่วน Analytic เกี่ยวกับการวิเคราะห์ แม้ความหมายจะมีความคล้ายคลึงกันแต่เอามาใช้แทนกันไม่ได้ การใช้คำที่ผิดอาจทำให้นักตลาดใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าได้ไม่ดีที่สุด

       Analysis เป็นการวิเคราะห์โดยแยกส่วนทั้งหมดออกเป็นส่วน ๆ และ Analytic เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่อยู่ใน Analysis ซึ่งนักการตลาดใช้ประโยชน์จากทั้งสองอย่าง เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจทุก ๆ อย่างในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือแม้แต่การโฆษณาสินค้าและบริการ โดยทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

       วิธีการแยกความแตกต่างระหว่าง Analysis กับ Analytic ก็คือถ้าหากเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้คำ Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้นักการตลาดสามารถเก็บไว้ดูได้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้าง ส่วน Analytic เป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งหวังเพื่อดูและคาดการณ์ผลลัพธ์ในปัจจุบันและอนาคต

       แต่ทั้งสองคำเป็นการวิเคราะห์ที่ให้นักการตลาดมีข้อมูลเชิงลึกในการนำไปปรับใช้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพของงบประมาณด้านการตลาด 

 

นักการตลาดสามารถนำ Analysis มาใช้ได้อย่างไร  

       การวิเคราะห์ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจว่าโครงการหรือแคมเปญของพวกเขาส่งผลกระทบต่อการวัดลูกค้าอย่างไร ทั้งการรักษาลูกค้า (Customer Retention) และการวัดตัวชี้วัดไตรมาสต่อไตรมาส, เดือนต่อเดือนและสัปดาห์ต่อสัปดาห์

       นักการตลาดมักใช้การวิเคราะห์หลากหลายประเภท รวมถึงการจัดกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) การวิเคราะห์ตะกร้าตลาด (Market-Basket Analysis) โดยมี Business Intelligence เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก พวกเขาสามารถใช้ Analysis เพื่อคาดการณ์ว่าลูกค้ารายใดน่าจะตอบสนองมากที่สุดซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณด้านการตลาดได้ด้วย

 

นักการตลาดสามารถนำ Analytic มาใช้ได้อย่างไร

       สำหรับ Analytic เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะจะดำเนินการผ่านการใช้อัลกอริทึม ซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมตามความเกี่ยวข้องทางสถิติและช่วยนักการตลาดคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

    

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back