คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Digital Media ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์

Digital Media ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์

28-08-2019

       ทุกวันนี้สื่อดิจิทัลได้ก้าวข้ามโลกเสมือนจริงและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่โลกสมัยใหม่แทบทุกด้านของสังคม โลกของเราได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น เราจะเห็นชีวิตของคนอื่นตั้งแต่พวกเขายังมีชีวิตอยู่จนวันที่พวกเขาได้จากโลกนี้ไป

       วันนี้เป็นไปได้ที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อาศัยอยู่ทั่วโลก ผู้คนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ โดยตรงผ่านสื่อดิจิทัล

       สื่อดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียช่วยให้ผู้คนสัมผัสเรื่องราวของผู้คนจากความเชื่อและชุมชนต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนรูปถ่ายและวิดีโอแบบเรียลไทม์ระหว่างเมือง ประเทศ และทวีป ในขณะที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ถือว่าเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพื่อน ญาติ และสมาชิกในครอบครัว

 

เคยได้ยินไหม? Digital Media พลิกโฉมการค้าจากออฟไลน์สู่ออนไลน์

       สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นตลาด นักร้องสามารถขายเพลงผ่านแพลตฟอร์มซื้อ-ขายเพลงบนออนไลน์ได้ อาทิเช่น  iTunes , Apple Music , Spotify เป็นต้น หรือเราสามารถออกแบบและซื้อกราฟิกได้ง่าย ๆ นอกจากนี้สื่อดิจิทัลยังสามารถสร้างโอกาสในการทำงานมากมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต

โลกกำลังเคลื่อนไปสู่สังคมที่อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดให้มนุษย์อยู่คนเดียวอีกต่อไป เพราะ Internet of Things ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและวิถีชีวิตของเรา

 

Digital Media เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้

       ปัจจุบันมีข้อมูลและความรู้มากมายพร้อมใช้งานและเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้ โดยมีสื่อดิจิทัลที่มีศักยภาพที่ จะเปลี่ยนสังคมของเราไปสู่โลกที่มีการไหลของข้อมูลที่ไม่จำกัด ดังนั้นเราจึงเห็นหลาย ๆ สถาบันการศึกษาให้เด็กเรียนหนังสือและหาความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น


 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back