คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Data Encryption คืออะไร?

Data Encryption คืออะไร?

25-07-2019

       ป้องกันไว้ดีกว่าแก้…..ไม่เสี่ยงโดนฉกข้อมูลบนออนไลน์

       พูดถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เราได้ทราบข่าวมาบ้างว่า ข้อมูลบางส่วนรั่วไหล และถูกส่งต่อข้อมูลโดยที่ผู้เก็บข้อมูลไม่รู้ตัว อาทิเช่น ข้อมูลคนไข้ในสิงคโปรถูกส่งต่อให้คนนอกกว่า 14,000 รายชื่อ เป็นต้น ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์เริ่มหันมาให้ความสนใจกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการเสริมมาตรการป้องกัน เพิ่มความปลอดภัยของคลังข้อมูล

       โดยสิ่งที่จะเข้ามาเสริมความปลอดภัยของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น คือ “Data Encryption” เป็นการเข้ารหัสข้อมูลที่มีไว้เพื่อปกป้องข้อมูลบนพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล

 

Data Encryption คืออะไร?

    หรือการเข้ารหัสข้อมูล เป็นหนึ่งในระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ที่มีการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหรือถอดรหัสได้โดยใช้รหัสการเข้าถึงที่ถูกต้องเท่านั้น ส่วนผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงหรืออ่านข้อมูลได้ แม้ว่าจะได้ไฟล์ข้อมูลนั้นไปแต่ในไฟล์ก้จะมีการเข้ารหัสอีกที

 

     ข้อมูลที่เข้ารหัสมักจะถูกเรียกว่า “Ciphertext” ในขณะที่ข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสจะเรียกว่า “Plaintext” ปัจจุบันการเข้ารหัสเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่หลายองค์กรเลือกใช้ ส่วนการเข้ารหัสข้อมูลมี 2 ประเภทด้วยกัน คือระบบรหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Cryptography) หรือที่รู้จักกันในนามการเข้ารหัสกุญแจสาธารณะ (Public Key Cryptography)  ส่วนประเภทที่สองคือการเข้ารหัสแบบสมมาตรนั่นเอง (Symmetric Encryption) 

 

ทำไมต้องใช้ Data Encryption 

      การเข้ารหัสข้อมูลจะใช้เพื่อป้องกันอาชญากรไซเบอรืหรือผู้ประสงค์ร้ายไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นมันจึงสามารถนำไปใช้กับการปกป้องข้อมุลทุกประเภทตั้งแต่หน่วยงานราชการไปจนถึงการทำธุรกรรมบัตรเครดิต 

     เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุดในวันนี้ ANET ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จะช่วยคุณดูแลป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back