คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ใกล้สิ้นสุดแล้ว ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562

ใกล้สิ้นสุดแล้ว ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562

27-06-2019

      สำหรับใครที่กำลังรอจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมูคั่นกลาง เช่น www.yourname.th เป็นต้น รีบไปจดโดเมนโดยด่วน เพราะใกล้หมดเขตเร็ว ๆ นี้

 

      เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ “.th” ในระดับที่ 2 แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลางรอบแรก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. – 30 มิ.ย.นี้  

      ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจดโดเมน .th ระดับที่ 2 หรือ .th SLD รอบแรกประจำปี 2562 ว่า “ตามที่มูลนิธิฯ ได้ทดลองเปิดรับจดโดเมน .th SLD ตั้งแต่ปี 2557 โดยให้บริการเพียงปีละ 1 รอบในช่วงเวลาจำกัด และมีการปรับปรุงเงื่อนไขบ้างในบางรอบ 

      แต่เมื่อปี 2561 เป็นปีแรกที่ได้เริ่มทดลองให้บริการจกโดเมน .th ปีละ 3 รอบนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นในปีนี้มูลนิธิฯ จึงกำหนดแนวทางให้บริการจดทะเบียน .th SLD เป็นมาตรฐานสำหรับการเปิดให้บริการในรอบต่อ ๆ ไป 

      สำหรับใครที่กลัวจดโดเมนเนม .th ในรอบนี้ ไม่ต้องเสียใจไป เพราะยังมีรอบถัด ๆ ไป โดยมีกำหนดตารางเปิดให้บริการเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 3 รอบ เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป สำหรับปีนี้จะเปิดให้บริการ .th แบ่งเป็นรอบ ๆ ดังต่อไปนี้ 

  • รอบแรกในระหว่างวันที่ 7 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562

  • รอบสองจะเปิดให้บริการในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย. 2562

  • รอบสุดท้ายในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562

 

      นี่ถือเป็นการจดโดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 8 แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการจดโดเมนของภาคธุรกิจ, เครื่องหมายการค้า, สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ มากกว่า 100 ชื่อ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา

 

ตัวอย่างชื่อโดเมนที่ถูกนำไปจดโดเมนเนม .th 

Visa.th, Google.th, Line.th, Pinterest.th, Agoda.th, Chula.th หรือ Applestore.th เป็นต้น

      

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back