คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

เปลี่ยนชื่อโดเมนและสร้างแบรนด์บนเว็บไซต์ใหม่ (อีกครั้ง)

เปลี่ยนชื่อโดเมนและสร้างแบรนด์บนเว็บไซต์ใหม่ (อีกครั้ง)

25-06-2019

            การเปลี่ยนชื่อโดเมน แตกต่างจากการจดโดเมนใหม่ครั้งแรก เพราะการเปลี่ยนโดเมนมีความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแลเว็บ มันถือเป็นเหมือนการเริ่มต้นแบรนด์ด้วยชื่อใหม่ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ นึกอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน แต่เว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนใหม่อีกครั้ง มักมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน มาดูกันว่าเหตุผลใดที่ทำให้คุณสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ได้บ้าง

 

การสร้างแบรนด์ใหม่ หรือการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ (Rebranding)   

           หลาย ๆ แบรนด์มีการปรับกลยุทธ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งมีหลายเว็บไซต์ที่เปลี่ยนชื่อแบรนด์ และเริ่มต้นชื่อแบรนด์ใหม่ไปเลย การสร้างแบรนด์ด้วยชื่อใหม่อาจเกิดจากชื่อเก่าไม่ดี หรือมีชื่อเสียงไปในทางที่ไม่ดี 

 

การเปลี่ยนเจ้าของแบรนด์

           อีกหนึ่งเหตุผลที่มีการเปลี่ยนชื่อโดเมนใหม่ นั่นก็เพราะแบรนด์ถูกเปลี่ยนเจ้าของ หรือถูกครอบครองโดยบริษัทอื่น ดังนั้นเจ้าของแบรนด์ใหม่ก็ต้องการจดชื่อโดเมนใหม่ให้กับเว็บไซต์ หรือนำเว็บไซต์ A ไปรวมกับเว็บไซต์อื่นที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัทใหม่

 

เมื่อต้องการเปลี่ยนบล็อกธรรมดา เป็นเว็บไซต์ใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม

           นี่คงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พบบ่อยที่สุด สำหรับการจดชื่อโดเมนให้เว็บไซต์ใหม่ ก่อนหน้านี้หลายคนเริ่มมีพื้นที่บนโลกออนไลน์ด้วยบล็อกส่วนตัว ในชื่อของตนเอง แต่ภายหลังได้มแนวคิดที่เปลี่ยนไป อาจมีชื่อที่เข้ากับตัวเองได้ดีจึงต้องการสร้างบล็อกที่ใช้ชื่อใหม่ เพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาออนไลน์ ดังนั้นหลายคนจึงเลือกจดโดเมนใหม่สร้างเว็บไซต์ที่ไฉไลกว่าเดิม ไม่ใช่แค่บล็อกแบบเดิม ๆ 

 

เมื่อต้องการเพิ่มโอกาสให้กับเว็บไซต์

            เจ้าของเว็บไซต์ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นเว็บไซต์ด้วยขอบเขตที่ค่อนข้างแคบ อย่างเช่น เว็บไซต์สำหรับท่องเที่ยว เป็นต้น แต่ต่อมาความนิยมที่นอกเหนือจากท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ้น เจ้าของเว็บไซต์จึงต้องการเพิ่มโอกาสทำรายได้ ด้วยการเพิ่มขอบเขตของเนื้อหา เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่กว้างขึ้น

            ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการจดโดเมนอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ โดยเป็นชื่อที่ครอบคลุมหัวข้อกว้าง ๆ 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back