คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 3

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 3

22-11-2016

   4.กฎหมายแรงงาน และกฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้าง – นายจ้างของประเทศสิงคโปร์
กฎหมายแรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้าง-นายจ้างของประเทศสิงคโปร์

    ผู้ต้องการทำงานในสิงคโปร์ควรศึกษาหรือมีความรู้เบื้องต้นในระเบียบหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คือ
1.  กฎหมายจ้างงาน (Employment Act)
คุ้มครองลูกจ้างทั้งท้องถิ่นและชาวต่างชาติ ยกเว้น ลูกจ้างระดับบริหาร (managerial, executive) ผู้ได้รับการว่าจ้างโดยไม่เปิดเผย คนรับใช้ ลูกเรือ และข้าราชการ
ผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ต้องยึดสัญญาจ้างงานเป็นหลัก 
สัญญาจ้าง ต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน ชั่วโมงทำงาน ค่าจ้าง โบนัส  ค่าตอบแทน การทำงาน ล่วงเวลา วันหยุด วันลา  การสิ้นสุดสัญญา ผลตอบแทนเมื่อเลิกจ้าง เกษียณ ลาคลอด ลาดูแลบุตร

2.  กฎหมายจ้างงานสำหรับงานไม่เต็มเวลา (Part-Time Employees Regulations)
คุ้มครองลูกจ้างไม่เต็มเวลา (ชั่วโมงทำงานน้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ในสัญญาจ้างต้องระบุชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้ 
- ค่าจ้างรายชั่วโมง (ไม่รวมค่าตอบแทน)  
- ค่าจ้างรวม (รวมค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ) จำนวนชั่วโมงทำงาน ต่อ 1 วันหรือ สัปดาห์ จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์หรือเดือน.
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back