The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

25-10-2016

   ในโลกนี้มีธุรกิจหลากหลายประเภทและบริษัทหรือองค์กรหลายล้านแห่งทั่วโลก บางแห่งเป็นกิจการอายุน้อยแต่สร้างตัวเองได้รวดเร็ว บางแห่งก็ใหญ่โตและมีอายุร้อยปีก็มี เช่น บริษัท พาราเมาท์พิคเจอร์ จำกัด เหตุผลที่บริษัใหม่อายุน้อยสร้างชื่อและเติบโตได้เร็วเร็ว รวมถึงบริษัทอายุหลัก ร้อยปี มีเหตุผลร่วมกันคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงมีอายุการเปิดกิจการทึ่ยาวนาน หากต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ เราต้องมีข้อมูลทีเชื่อถือได้ และข้อมูลนั่นต้องมาจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของบริษัทของเรา
วิธีการรวบรวมข้อมูลในยุคปัจจุบัน
1. ทำแบบสอบถามออนไลน์โดยมีค่าตอบแทนเล็กน้อย
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุก
3. จัดทำแบบสอบถามผ่านสื่อโซเชี่ยล เช่นจัดทำโพลผ่าน Twitter.com เป็นต้น
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus 
​-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back