The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

วิธีวิจัยธุรกิจ 5 ประเภทที่ได้รับความนิยม

วิธีวิจัยธุรกิจ 5 ประเภทที่ได้รับความนิยม

25-09-2019

     เป้าหมายของทุกธุรกิจ คือการเพิ่มยอดขายและผลกำไรของธุรกิจ ฉะนั้นการวิจัยธุรกิจนั้นเป็นกระบวนการที่จะทำให้ธุรกิจรับข้อมูลทุกส่วนของธุรกิจที่กว้างมากขึ้น และการนำข้อมูลที่ได้มาใช้จะช่วยเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับธุรกิจ นอกจากนี้การวิจัยยังช่วยประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ

     การวิจัยธุรกิจ (Business Research) ช่วยในการกำหนดการแข่งขันวิธีการทางการตลาด รวมถึงความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจ อย่างไรก็ตามการวิจัยธุรกิจสามารถนำไปใช้กับธุรกิจทั่วไปได้เช่นกัน การวิจัยธุรกิจจะให้คุณสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามอย่าง ลักษณะของตลาด, ศักยภาพของตลาด และราคาของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การวิจัยธุรกิจสามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

     ผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มยอดขายและผลกำไร ส่วนใหญ่พวกเขาจะทำการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสำรวจความคิดเห็นผ่านข้อมูลที่มีอยู่ เช่นข้อมูลการค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือข้อมูลด้านการตลาด เป็นต้น

ปกติการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) จะประกอบไปด้วย การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบของฐานข้อมูล, รายงาน, บันทึกทางการเงิน, จดหมายข่าวและอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

 

การสำรวจ (Survey) 

     การสำรวจได้รับความนิยมอย่างมากในธุรกิจและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยธุรกิจ การสำรวจเป็นหนึ่งในตัวเลือกจากหลาย ๆ การวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเลือกเก็บแบบสอบถามออนไลน์ เพราะแบบสอบถามประเภทนี้สามารถเปิดได้ฟรีบนเว็บไซต์ หรือว่าโพสต์บนโซเชียล นั่นจึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

 

การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Interviews and focus groups)

        การสนทนากลุ่มโดยทั่วไปจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 6-12 คน ซึ่งจะมีผู้ดำเนินรายการตั้งคำถาม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ภาพ และแนวคิดของผลิตภัณฑ์

        การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจะมองลงไปที่พฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งการสัมภาษณ์เดี่ยวและการสนทนากลุ่ม ซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท โดยผู้โดนสัมภาษณ์จะมีโอกาสชี้แจ้งคำตอบและผู้สัมภาษณ์สามารถถามคำถามต่อไปได้ ดังนั้นโอกาสที่เราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาจากวิธีนี้

 

ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์

      นอกเหนือจากการวางแบบสำรวจออนไลน์บนเว็บไซต์ เรายังสามารถใส่ตัวดูข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ดูว่าแนวโน้มการดูหน้าเว็บและการใช้คำหลัก เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าใครกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงข้อมูลประชากรของผู้บริโภคที่เราไม่คาดคิดเข้าชมเว็บไซต์ของเรา 

 

กรณีศึกษา (Case studies)

      กรณีศึกษาเป็นหนึ่งในวิธีการวิจัยที่ใช้เวลามากที่สุด แต่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายจะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และใช้ผลิตภัณฑ์จริงระยะเวลาหนึ่ง

    

 

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back