The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ประโยคภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1

ประโยคภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1

25-10-2016


   ในปัจจุบันโลกแห่งธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกเฉพาะตลาดผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยนับตั้งประเทศจีนเปิดประเทศ ทำให้จีนกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าหลัก ๆ ของโลกแทนที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

และเมื่อกลายเป็นผู้ผลิตหลักแล้ว ด้วยขนาดประชากรขนาด 1,600 ล้านคน จีนจึงก้าวขึ้นมาเป็นตลาดผู้บริโภคอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย โดยประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากประเทศจีนการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนจึงใช้เวลาไม่นานดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขายที่ประเทศไทยอีกด้วยดังนั้นวันนี้ทาง ARGROUP จึงขอแนะนำประโนคภาษาจีนง่าย ๆ สำหรับซื้อสินค้าผู้เริ่มต้นครับ

 

ประโยคสอบถามราคาและขอลดราคา

 

1. 请 问 一 共 多少 钱 呢?    
Qǐng wèn yī gòng duō shǎo qián ne?  
ฉิ่ง เวิ่น ยี ก้ง โต ซ่าว เฉียน เน้อ ?
ขออภัยคะ/ครับ อยากสอบถามว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ คะ/ครับ ?

 

2.可 以 优 惠 点 吗?
เค๋อ อี๋ โยว ฮุ๋ย เตี้ยน มา ?
Kě yǐ yōu huì diǎn ma?

ลดราคาหน่อยได้ไหม? คะ/ครับ

 

บทความนี้เป็นตอนที่ 1 นะครับบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการข้อมูลธุรกิจ

จากทาง AR GROUP

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย

บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ

business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management

 
​-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back