ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Database Administrator


บริษัท : ARSoft


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

• Design, implement and support our software applications.
• Perform software and database designs, and cooperate with testing team for the system testing.
• Work closely with technical project leader to apply the experience as well as knowledge to convert the project requirement specification into project functional specification as the project’s objectives.
• Get involved in the software configuration management and software applications maintenance and take part in technology solutions decisions.


คุณสมบัติผู้สมัคร

• Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or other IT-related field
• Minimum 3 years of experience in software and database designs
• Knowledge in Oracle and SQL Server.
• Strong knowledge of Oracle PL/SQL programming
• Able to design database for a large and complex system
• Knowledge in Performance Tuning for Oracle or SQL Server
• Additional knowledge/skills in one or more of the following areas will be considered: Sun Solaris, HP-UX, Linux Red Hat and Windows operating system skills; Web-based technologies; UML
• Knowledge of CMMI and SOA will be an advantage.


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now