News & Events

Back

สีสันใหม่ คอมมาร์ต เน็กซ์เจน

12-06-2015 กีฬา/ไอที-วิทยาการ เดลินิวส์

 สีสันใหม่ คอมมาร์ต เน็กซ์เจน

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยรวมพลกูรูนักการตลาด มาร่วมอัพเดตเทรนด์เปิดโลกการตลาด 4.0 ในงาน “Marketing Day 2016 : Excellence Marketing for Thailand 4.0” ร่วมก้าวสู่ยุค “Marketing Evolution for People” หรือที่เรียกว่า “ยุคแห่งวิวัฒน์การตลาดเพื่อปวงชน”

30-11-2016
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยรวมพลกูรูนักการตลาด มาร่วมอัพเดตเทรนด์เปิดโลกการตลาด 4.0 ในงาน “Marketing Day 2016 : Excellence Marketing for Thailand 4.0” ร่วมก้าวสู่ยุค “Marketing Evolution for People” หรือที่เรียกว่า “ยุคแห่งวิวัฒน์การตลาดเพื่อปวงชน”

Back