News & Events

Back

มอบทุนการศึกษา

18-04-2016 First Section / สังคม สยามรัฐ

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท

รศ.ดร. เสาวณีย์ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนสนุบสนุนด้านการศึกษา จาก "แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาการค้นคว้าวิจัย และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยรวมพลกูรูนักการตลาด มาร่วมอัพเดตเทรนด์เปิดโลกการตลาด 4.0 ในงาน “Marketing Day 2016 : Excellence Marketing for Thailand 4.0” ร่วมก้าวสู่ยุค “Marketing Evolution for People” หรือที่เรียกว่า “ยุคแห่งวิวัฒน์การตลาดเพื่อปวงชน”

30-11-2016
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยรวมพลกูรูนักการตลาด มาร่วมอัพเดตเทรนด์เปิดโลกการตลาด 4.0 ในงาน “Marketing Day 2016 : Excellence Marketing for Thailand 4.0” ร่วมก้าวสู่ยุค “Marketing Evolution for People” หรือที่เรียกว่า “ยุคแห่งวิวัฒน์การตลาดเพื่อปวงชน”

Back