News & Events

Back

คอมมาร์ตปลื้มยอดขายทะลัก ชี้ชัดตลาดไอซีทีกำลังซื้อแน่น

10-11-2015 First Section / เศรษฐกิจ ข่าวสด

คอมมาร์ตปลื้มยอดขายทะลัก ชี้ชัดตลาดไอซีทีกำลังซื้อแน่น

"คอมมาร์ต" ปลื้มยอดขายทะลัก ชีชัดตลาด "ไอซีที" กำลังซื้อแน่น

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานคอมมาร์ต คอมเทค 2015 เปิดเผยว่า การจัดงานเมื่ 5-8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดตลาดไอซีที ว่ายังมีความเชื่อมั่น มีกำลังซื้อ ครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back