News & Events

Back

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

09-05-2015 X-CITE ไทยโพสต์

 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ร่วมภูมิใจกับ ชัยรัตน์ เชิกสกุลนานา
นักศึกษาปี 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากผลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ของไมโครซอฟท์
ในโครงการ MOS Olympic 2015
ซึ่งจัดโดยสถาบัน เออาร์ไอที ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยนายชัยรัตน์กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากที่ได้รับรางวัล 
และสามารถทำคะแนนเต็มจากการแข่งขันครั้งนี้ จากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้มีทักษะที่ชำนาญมากขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ยาก ๆ ทั้งยังได้ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในขั้นสูงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง ส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้มาก็คือประสบการณ์กับความรู้สึกตอนขึ้นรับรางวัล และขอขอบคุณ อ.ปริญญา สีม่วง,อ.สุขเดช ฐิตาภากิตติรัต,อ.ปรียา ตัณเจริญรัตน์ และ อ.ชฏาภรณ์ สิตไทย ที่ช่วยฝึกสอนและผลักดันให้ได้รางวัลนี้

ส่วนที่เกียวข้อง : การฝึกอบรม และทดสอบการใช้โปรแกรม ,การมีส่วนร่วมของพนักงาน,ภาพลักษณ์องค์กร

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back