คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

22-02-2017

โดรนเทคโนโลยีใหม่แห่งการถ่ายภาพ

            สองสามปีที่ผ่านมาหลายคนคงเคยเห็นเครื่องบินที่มีใบพัดสี่ใบ มีกล้องติดด้านล่างบังคับผ่านมือถือหรือรีโมทนั่นคือโดรน (Drone) โดรนมีหลากหลายรุ่นและหลากหลายยี่ห้อ โดรนเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ควบคุมผ่านคลื่อนวิทยุ หลังจากนั้นโดรนก็ถูกใช้ในกิจกา.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)

 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

08-02-2017
ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ...
Read More