คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

27-02-2017

“ไม่ใช่ภาษีสินสอด” แต่คือ “ภาษีการรับให้” ภาษีใหม่ ก.พ. 60

   1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมามีการประกาศใช้พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558  ประกาศให้ผู้มีสัญชาติไทยจำเป็นต้องเสียภาษีรับให้หากได้รับทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เงินสด(สินสอดเข้าหลักเกณฑ์) บ้าน ที่ดิน รถยนต์ แหวนเพช ฯลฯ ที่มีมูลค่า 10 ล้านบ้านข.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)

 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

08-02-2017
   ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉ..
Read More