คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

26-10-2016

5 สิ่งที่นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ควรมี

1. ความรู้ด้านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค      โซเชี่ยลเน็คเวิร์คมีบทบาทมากในยุคปัจจุบันและมีบทบาทกับคนในทุกช่วงอายุของประเทศไทย โดยในปัจจุบันผู้ใช้งานโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คที่เป็นคนชรามีตัวเลขสูงขึ้น โดนเฉพาะแอฟพลิเคชั่นสำหรับแชท เช่น ไลน์ เป็นต้น นักบริหารการตลา.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)