ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

เปิดรับสมัครงาน - AR Group

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด หรือ "กลุ่มเออาร์" ขอเชิญผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท้าทายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจในการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทย ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2017
No. Position Company Required Qualification View
10 Field Supervisor (วิจัยภาคสนาม) AR Research 1 มีประสบการณ์ด้านการสำรวจ, เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ view
11 Research Manager AR Research 1 5 years experience in market research Oversee and manage team to conduct market research Manage and lead key market research project view
12 Internal Audit Supervisor AR GROUP 1 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป view
13 Legal Officer AR GROUP 1 provide legal advice, consultation 2-3 years draft, review contract and agreement view
14 PHP Developer AR GROUP 1 Experience in PHP Programming view
15 Web Designer AR GROUP 1 Experience in Web Design Design website and template view
16 Business Development (Business Model) ANET 1 create new business model Good presentation skill view
17 Shift Engineer ANET 1 Maintaining computer, Network & Server Window Server Family, (UNIX or LINUX) Able to work in shifts view
18 Graphic Designer (Advertising Agency) Core & Peak 1 มีความรู้ด้าน Multimedia & Website สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิค เช่น Photoshop, Illustrator, Acrobat, MS Office view

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติโดยละเอียด, รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา มายัง
อีเมล์ : hr@ar.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ : Click here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0 2439 4600 ต่อ 1221, 1241 แฟกซ์: 0 2439 4616