ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

เปิดรับสมัครงาน - AR Group

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด หรือ "กลุ่มเออาร์" ขอเชิญผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท้าทายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจในการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทย ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2017
No. Position Company Required Qualification View
1 Creative Director Core & Peak 1 มีประสบการณ์ด้านสิ่งพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อด้านดิจิตอล Event Copy Writer view
2 นักศึกษา ฝึกงาน PR ARIP 1 เปิดรับนักศึกษา ต้องการฝึกงานด้าน PR สนใจส่ง ผลงานมาให้ทางบริษัทฯ พิจารณาคะ  view
3 Web Designer ( ARiP) ARIP 1 ประสบการณ์การใช้โปรแกรม Software Adobe Creative Suite เช่น Photoshop, illustrato ความสามารถในด้าน Web Technology SEO, CMS-Joomla, Flash Action view
4 Event Co - Project ( ARiP) ARIP 1 view
5 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( ARiP) ARIP 1 บริหารงานส่วนจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ view
6 พนักงานขับรถผู้บริหาร (ถ.กาญจนา พระราม2) ARIP 1 ขับรถผู้บริหาร และดูแลรักษารถผู้บริหาร ถ.กาญจนา พระราม 2   view
7 ART Director Online ( ARiP) ARIP 1 ประสบการณ์ทางออกแบบ ด้าน Online และสื่อต่างๆ  และ ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ ,สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี view
8 Account Executive ( Digital ) อัตรา ARIP 1 view
9 Data Processing Officer AR Research 1 สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติขั้นสูง view

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติโดยละเอียด, รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา มายัง
อีเมล์ : hr@ar.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ : Click here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0 2439 4600 ต่อ 1221, 1241 แฟกซ์: 0 2439 4616