ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Account Executive 3 อัตรา


บริษัท : ARIP


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนและนำเสนอขายโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ในของ ARIP ประกอบด้วย สื่อนิตยสาร Business+, eLeader, Comtoday, ตลอดจนสื่อออนไลน์ และรายการทีวี Cyber City

ดูแลและบริหารงานขายในกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบต่อเป้าหมายรายได้ที่กำหนดให้ : การออกหาลูกค้า, ติดต่อประสานงานลูกค้า, นำเสนองานขาย, ปิดการขาย, จัดทำรายงาน, Business Process, ประสานหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร

• ชาย-หญิง อายุ 22-40 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงในการขายสื่อโฆษณา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
• มีทักษะงานขาย รักงานบริการ และประสานงานได้ดี 
• มีความสามารถในการนำเสนอในขั้นดี 
• มีบุคลิกภาพดี


ติดต่อ

• สนใจส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th 02-6423400 # 1215-6 WWW.ARIPPLC.COM


Apply Now