News & Events

Back

ม.หอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+โดย บมจ. เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2016

26-02-2016

ม.หอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+โดย บมจ. เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2016

Top 1000 Companies in Thailand

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 เพื่อเป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable development โดยหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างมั่งคงต่อไป

“ผลสำเร็จขององค์กรที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ Thailand Top Company Awards 2016 นี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น และนำมาซึ่งรายได้และเงินตราต่างประเทศจำนวนมหาศาล รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตอีกด้วย” นายมนู กล่าว

รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
  5. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
  8. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  9. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  10. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 7 รางวัล ดังนี้

– CSR of The Year ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รางวัลสำหรับองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

– รางวัล Outstanding Award ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง และผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี

– รางวัล Top Management Award ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และผลประกอบการโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม

– รางวัล Fast Growing Company Award ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านยอดขายและผลกำไร

– รางวัล Customer Focus Award ได้แก่ ธนาคารออมสิน รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร

– รางวัล Employer of the Year Award ได้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการชื่นชมให้เป็นสุดยอดองค์กรสำหรับพนักงานแห่งปี

– และรางวัล Corporate Sustainability Award ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญทั้งด้านผลประกอบการ ธรรมาภิบาลขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับรางวัล Thailand Top Company Awards การคัดสรรสุดยอดองค์กรที่จะได้รับรางวัลนั้น เริ่มการตัดสินจากฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานงานของนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ ทำการประมวลผลคะแนน และคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสูดในแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบเกณฑ์เชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยคว้า 8 รางวัลจากเวทีผลิตภัณฑ์ไอซีทีและซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards 2016 (APICTA)

14-12-2016
นักพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยคว้า 8 รางวัลจากเวทีผลิตภัณฑ์ไอซีทีและซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards 2016 (APICTA)

5 ธันวาคม 2559 - นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติร่วมง

Back