News & Events

Back

อัพเดทภาพกิจกรรม MOS Olympic 2016

21-03-2016

อัพเดทภาพกิจกรรม MOS Olympic 2016

 

อัพเดทภาพบรรยากาศจากกิจกรรม  MOS Olympic 2016 ที่ผ่านมา

 

พิธีกรกล่าวเปิดพิธีงาน MOS Olympic 2016 โดยจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้สมัครเตรียมเข้าคิวเพื่อลงทะเบียน MOS Olympic

 

ผู้สมัครบางส่วน ณ จุดลงทะเบียน MOS Olympic

 

การสัมภาษณ์แชมป์โลกปี 2015 ครั้งที่ผ่านมา

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องพิธี

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องอบรม

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องอบรม

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องอบรม

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2015

30-04-2015
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2015

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่

Back