News & Events

Back

MOS Olympic Thailand 2016 เปิดรับสมัครแล้ว

16-11-2015

MOS Olympic Thailand 2016 เปิดรับสมัครแล้ว

MOS Olympic Thailand 2016

กลับมาอีกครั้งกับการแข่ง Microsoft Office Specialist Thailand Competition 2016 ที่จะค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลกต่อไป เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

โครงการที่จัดขึ้นมาต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 โดยผลจากการแข่งขันบนเวทีประเทศไทยนี้ จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในทุกๆ ปี เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.          เพิ่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศยอมรับบนเวทีระดับโลก
2.          เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม 
             “Microsoft Office Specialist World Championship 2016” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.          เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
4.          เพื่อการส่งเสริมการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับเยาวชนไทย
5.          เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงประโยชน์ และการพัฒนาทักษะ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
6.          เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนีบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Microsoft Office Specialist Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร 
              หรือใบปริญญาบัตร
7.          เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.          เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ 
              ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
2.          ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2015 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ในโปรแกรมเดียวกันกับปี 2015
3.          เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office Version 2013

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.aritedu.com/olympic2016/

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

แห่ช้อปกระจาย งาน “คอมมาร์ต ซัมเมอร์เซล 2015” จัดเต็มโปรโมชั่น กระตุ้นตลาดไอที ครบทั้งช้อป ชม ชิงรางวัล

19-03-2015
   แห่ช้อปกระจาย งาน “คอมมาร์ต ซัมเมอร์เซล 2015” จัดเต็มโปรโมชั่น กระตุ้นตลาดไอที ครบทั้งช้อป ชม ชิงรางวัล

  บมจ.เออาร์ไอพี จับมือพันธมิตรธุรกิจไอทีชั้นนำ ขนทัพสินค้ามาพร้อมโปรโมชั่นเด็ด ลดกระหน

Back