News & Events

Back

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2015

30-04-2015

   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2015

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015 เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแร บันดาลใจและแบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

    โรงแรม แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ - 8 เมษายน 2558 - ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับนิตยสาร Business+ เพื่อนคู่คิดของนักธุรกิจไทยในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี จัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดเชิงคุณภาพของบริษัท ด้วยดัชนีการวัดที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับศักยภาพขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล 

    นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เปิดเผยว่า การมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2015” เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยศักยภาพในด้านการดำเนินธุรกิจและมีความเป็นสุดยอดในด้านคุณภาพขององค์กร รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นิตยสาร Business+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดขึ้น เพื่อหวังให้รางวัลนี้เป็นหนึ่งในเครื่องหมายแห่งความสำเร็จสูงสุดขององค์กรธุรกิจไทย ที่ผ่านมาตรวัดทั้งผลสัมฤทธิ์เชิงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนถึงพร้อมในเชิงคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิ 

      “ผลสำเร็จของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ Thailand Top Company Awards 2015 จะเป็นดังแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น และนำมาซึ่งรายได้และเงินตราต่างประเทศจำนวนมหาศาล รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย” นายมนู กล่าว 

รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล ซึ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 4. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 7. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 9. บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 10. เทสโก้ โลตัส 11. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 

 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านการหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 - CSR of The Year ได้แก่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รางวัลสำหรับองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 - รางวัล Outstanding Award ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง และผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี

 - รางวัล Top Innovative towards Sustainable Development Company Award ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 - รางวัล Top Management Award ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และผลประกอบการโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม

 - รางวัล Top Business Strategy Award ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ 

 - รางวัล Fast Growing Company Award ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านยอดขาย และผลกำไร 

 - รางวัล Customer Focus Award ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร

 - รางวัล Employer of the Year Award ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการชื่นชมให้เป็นสุดยอดองค์กรสำหรับพนักงานแห่งปี

 - และรางวัล Corporate Sustainability Award ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ยั่งยืน 

เกี่ยวกับรางวัล Thailand Top Company Awards    การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เริ่มจากการตัดสินจากฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานของ Business+ และบมจ. บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด ประมวลผลและคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสูดในแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบเกณฑ์เชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เว็บไซต์ของงาน www.ThailandTopCompany.com

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 

งานอีเวนท์และจัดแสดงสินค้า,ทีวี การถ่ายทอดและผลิตวิดีโอ,บริการสื่อสารการตลาด,สื่อดิจิตอลและการตลาดดิจิตอล,บริการด้านดิจิตอลคอนเทนต์,จัดแสดงสินค้าไอที,งานนิทรรศการสินค้าไอที

คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :  

TV broadcasting & video production,digital media & digital marketing,
events & expos thailand,marketing communication services,
Media Communication Services,print media and marketing

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back